Vergi Danışmanlığı

Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık %70’lik bölümünü oluşturan dolaylı vergilerde, öncelikle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olmak üzere, damga vergisi, gümrük vergileri, özel iletişim vergisi ve harçların da önemli bir payı bulunuyor.

Türkiye’de 2002 yılında yürürlüğe giren 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 10 yıl gibi kısa bir sürede devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelmiştir. Türev YMM olarak müşterilerimize özellikle ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki ürünlerle ilgili özellikli durumlarda uzman ekibimizle ÖTV iadesi, teminat çözümü ve diğer süreçlerle ilgili hizmetler sunuyoruz. Damga Vergisi, BSMV, KKDF ve Özel İletişim Vergisi ve harçlarla ilgili tartışmalı konulardaki uzman kadromuzla müşterilerimize danışmanlık veriyoruz.

Hızla küreselleşen iş dünyasında trendler, şirketlerimizi her geçen gün dünya piyasasıyla geçmişe oranla daha fazla entegre olmaya itiyor. Gelişen süreçlerde bilgiye duyulan ihtiyaç, şirketlerimizi yurt dışında kurulu şirket ve organizasyonlardan know-how, royalti veya diğer pek çok alanda hizmet almaya itiyor. Yurtdışından alınan bu hizmetler KDV ve gelir vergisi yönünden sorumluluklar doğurabiliyor. Bu tür hizmet alımlarının vergisel yönden değerlendirilmesi aşamasında Türev YMM olarak müşterilerimize mevzuata uygunluk ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.