KDV İade

KDV İadesi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, istisnaya tabi teslimleri bulunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’lerin mükelleflere nakden veya mahsuben iadesi sürecidir.

Geçmişte yaşanan suistimaller, Maliye Bakanlığı’nın ve vergi dairelerinin KDV iadesi sürecinde oldukça hassas davranmalarına ve karmaşık süreçler geliştirmelerine neden olmuştur. Bu süreçte vergi mükelleflerinin hak ettikleri KDV iadelerinin eksiksiz ve doğru hesaplanması, belgelenmesi ve hızlı bir şekilde geri alınması zorlu bir süreçtir.

Türev YMM, uzun yıllardır hizmet verdiği müşterilerinde üstlendiği KDV iade süreçlerini başarıyla yürütmüş ve pek çok farklı sektörde ve iade hakkı doğuran işlemde uzmanlaşmıştır. Bu kapsamda iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasında ve raporun yazılması aşamasında Türev YMM uzman ekibiyle rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.