Tam Tasdik

Türkiye’de vergi mevzuatının karmaşıklığı, mevzuatta sıklıkla yaşanan değişiklikler ve vergi idaresinin kanunları yorumlamadaki değişiklikleri; Türkiye’deki vergi mükelleflerini risk altında bırakabiliyor. Bunlara şirketlerin iç kontrol sistemlerinde karşılaştıkları aksaklıklar da eklendiğinde, Türkiye’deki vergi mükelleflerinin olası vergi incelemelerinde ve uyuşmazlıklarda vergi cezaları ile karşılaşmaları kaçınılmaz hale geliyor.

Türev YMM olarak uzun yıllar içerisinde sahip olduğumuz bilgi ve birikim ile, müşterilerimize kurumlar vergisi matrahının doğru olarak hesaplanması ve beyan edilmesinde, vergi cezalarından kaçınılmasında, doğru ve düzenli işleyen bir muhasebe sistemi kurulmasında hizmet veriyoruz.

Tam tasdik hizmetleri kapsamında rakiplerimizden başlıca farkımız, yalnızca kurumlar vergisinin doğru hesaplanması aşamasında değil, tüm vergisel konularda ihtiyaç duyulan bir danışman olarak müşterilerimizin yanında yer almamızdır.