S.M.M.M. Gökhan Yamak

Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında özel bir tekstil şirketinde muhasebe–finans sorumlusu olarak iş hayatına başlamıştır. 2009 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almış olup, 2009-2014 yılları arasında Öz YMM şirketinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nezdinde bağımsız denetçi lisanslarını kazanmıştır. 2015 Şubat ayı itibariyle Türev Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesine katılarak çalışma hayatına denetim müdürü olarak devam etmektedir.